For english language please click here
  • Proizvodimo električnu energiju iz obnovljivih izvora.

    Štedimo pametno.

    Trošimo racionalno.

    Saznajte više

Dobrodošli

Na web prezentaciju firme SHPP d.o.o.

SHPP d.o.o. Sarajevo je osnovana 2011. godine. U toku pet godina postojanja dobili smo dvije koncesije za izgradnju malih hidroelektrana, mHE ''Kolina 4'' na rijeci Kolini u Bosansko podrinjskom kantonu (BPK), mHE ''Kaćuni'' na rijeci Kozici u Srednjobosanskom kantonu (SBK). Također, dobili smo građevinske dozvole za fotovoltaik postrojenja kapaciteta 150 kW i 30 kW. Učestvovali smo u realizaciji više desetina projekata obnovljivih izvora u oba entiteta u Bosni i Hercegovini.
Poznajemo kompletnu pravnu legislativu od ''green field'' projekata do sticanja odobrenja za građenje i puštanja u rad. Sarađujemo sa renomiranim proizvođačima elektroenergetske, kako mašinske, tako i elektro opreme iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Ušteda


Mi smo najbolji saveznik u smanjenju Vaših troškova. ULTRA uređaj za štednju električne energije pravi uštedu bez obaranja napona. Prosječni procenat uštede kod pretežno induktivnih potrošača (motori, kompresori, ventilatori, klima komore itd) je 11 %. Omjer uloženog novca i povrata investicije je izuzetno dobar. Povrat investicije (ROI) je u prosjeku 17 mjeseci.

Više informacija

Zaštita okoline


Proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora čuvamo prirodu
i štitimo čovjekovu okolinu.
Upotrebom uređaja za štednju električne energije reduciramo emisiju CO2, SO2, NOx...
Najnovijim svjetskim tehnologijama do veće energetske efikasnosti.

Više informacija
Od ideje do implementacije

Usluge koje pružamo

Naše usluge pokrivaju čitav spektar obnovljivih izvora električne energije uz dodatne usluge koje komplementiraju vašem biznisu. Na ovaj način Vam nudimo sveobuhvatno i efikasno rješenje za dizajn i implementaciju Vaših projekata.

IZDVOJENE NOVOSTI

Najnovije vijesti o aktivnostima firme SHPP d.o.o. na polju energetike i obnovljivih izvora električne energije

IZVRŠENA INSTALACIJI KESECO ULTRA OPREME U TUZLANSKA PIVARA D.D.

TUZLANSKA PIVARA d.d. iz Tuzle d.d. iz Tuzle je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera, radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije. Navedeno će se postići ugradnjom najsavremenijih uređaja ULTRA, za optimizaciju električnog toka, renomiranog južno-korejskog proizvođača KESECO.

POTPISAN UGOVOR ZA INSTALACIJI KESECO ULTRA OPREME U TUZLANSKA PIVARA D.D.

TUZLANSKA PIVARA d.d. iz Tuzle je odabrala SHPP d.o.o. kao stručnog partnera , radi usavršavanja energetskih kapaciteta i optimizacije potrošnje električne energije.Biće instalirano 1380 kVA Keseco ULTRA opreme.

Kontaktirajte nas

Naši kontakt podaci

Iskoristite kontakt formu ispod da nam pošaljete email ili nas kontaktirajte direktno putem telefona. Spremni smo odgovoriti na sve vaše upite.

Sjedište

Safvet bega Bašagića 24, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Nazovite nas

Telefon: +387 61 214 113
Telefon: +387 62 451 737
Telefon: +387 63 343 320

Iskoristite priliku odmah

Kontakt formular