For english language please click here

SHPP d.o.o. samostalno i u saradnji sa našim partnerima nudi usluge konsaltinga u oblastima proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Naše usluge pokrivaju čitav proces počev od ispitivanja tržišta pa do dobivanja dozvole za građenje. Naš ekspertni tim može za Vas pripremiti samoinicijativne ponude za dobivanje koncesija, voditi Vas (klijenta, investitora) kroz kompletan proces dobivanja dokumentacije neophodne za rad postrojenja na obnovljive izvore električne energije.

U saradnji sa Vama i u skladu sa uočenim potrebama, analizirati ćemo sve aspekte i elemente priključenja elektroenergetskih objekata, što uključuje:

  • Procjene omjera privatnog i državnog zemljišta na trasama cjevovoda, strojarama, vodozahvatima i tornjevima vjetro turbine.
  • Sakupljanje neophodnih hidrometrijskih informacija od projektantskih kuća, hidrometeroloških stanica i ostalih subjekata.
  • Prikupljanje podataka o broju sunčanih sati za određeno područje.
  • Prikupljanje podataka o količinama otpada u gradovima ili regijama.

U toku implementacije Vašeg projekta, naš zadatak i obaveza je konstantna analiza odnosa sa lokalnom zajednicom, kantonalnim i entitetskim vlastima, regulatornim agencijama i relevantnim operatorima, a sve u cilju da obezbijedimo najbrži put do realizacije Vaše investicije u Bosni i Hercegovini.

Bez obzira u kojoj fazi se Vaš investicijski projekat nalazi:

  • Green field projekti
  • Projekti koji posjeduju koncesione ugovore
  • Projekti u poodmakloj fazi realizacije dokumentacije
  • Projekti koji su dobili rješenje o građenju

Ekspertni tim SHPP d.o.o. je u mogućnosti da preuzme zadatke prikupljanja potrebnih informacija za pribavljanje ili kupovinu dokumentacije sa ili bez građevinske dozvole na elektroenergetskim projektima obnovljivih izvora električne energije, pa čak i završene objekte priključene na elektroenergetsku mrežu.

Pored navedenih usluga konsaltinga fokusiranog na investicijske projekte u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u Bosni i Hercegovini, SHPP d.o.o. svojim klijentima može pružiti i usluge savjetovanja u oblasti energetske efikasnosti i smanjenja troškova električne energije, kao i savjetovanje u odabiru najpovoljnijih uslova za snabdijevanje električnom energijom.